Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

6 marca, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, spotkał się z podsekretarzem stanu w ministerstwie sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem i Pawłem Mroczkowskim, naczelnikiem Wydziału ds. Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego MS. (czytaj więcej)

8 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Andrzej Siemiński, koordynator referatu skarg przy NRA, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, wzięli udział w uroczystej gali przyznania tytułu Kobieta Adwokatury 2017. Laureatką została adw. Paulina Kieszkowska-Knapik, Kapituła wyróżniła też trzy inne adwokatki: Natalię Klimę-Piotrowską, Marcjannę Katarzynę Dębską-Koniecek oraz Agnieszkę Staszków-Bularz. (czytaj relację)

9 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wzięli udział w konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim pt. "Prokuratura w Polsce w XXI wieku - wyzwania ustrojowe i procesowe". Adw. prof. Kardas był jednym z prelegentów. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia".

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry