Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

13 marca 2018, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Prezydium rozpatrzyło i przyjęło preliminarz budżetu, przedstawiony przez adw. Henryka Stablę, skarbnika NRA. Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA przedstawił projekt wydania poradnika dla prawników dot. nowych przepisów RODO.  

Adw. Jacek Trela, przybliżył założenia projektu wydawania kwartalnika „Adwokat” w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Prezydium omawiało sprawę opinii do obywatelskiego projektu ustawy – Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymać aborcję” o zmianie ustawy z 07.01.1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaki Adwokatura Zasłużonym. Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu odznakę przyznano: adw. Urszuli Kolasie, adw. Lidii Jakubiak-Romanowicz, adw. Bogdanowi Kuźmickiemu, adw. Wojciechowi Edmundowi Pękackiemu, adw. Pawłowi Andrzejowi Płazie, adw. Tomaszowi Krzysztofowi Sakowi, adw. Henrykowi Czesławowi Waszczukowi, adw. Łukaszowi Wójcikowi.

Prezydium omówiło i przyjęło porządek obrad plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, które będą miały miejsce 7 kwietnia. Rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską i sekretarzy prawniczych: adw. Tadeusza Wiatrzyka i adw. Agnieszkę Winiarską.

Gośćmi Prezydium byli adw. Marek Mikołajczyk, doradca prezesa NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.

13 marca, Prezydium NRA spotkało się dziekanami okręgowych rad adwokackich. 

13 marca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, spotkał się z członkami delegacji, którzy wezmą udział w wizycie studyjnej przedstawicieli zawodów prawniczych w instytucjach europejskich w Brukseli i Luksemburgu, organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Centrum Wizyt Komisji Europejskiej w dniach 20-23 marca 2018 r. w Brukseli i Luksemburgu. W skład delegacji wchodzą: adw. Dominika Stępińska-Duch, Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Artur Pietrzyka.

13 marca, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w debacie „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim, spotkanie miało miejsce z udziałem Prezydenta RP.

14 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wiceprezesi: adw. prof. Piotr Kardas i adw. Jerzy Glanc, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Dariusz Wojnar, członek NRA, adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie i adw. Aleksander Krysztofowicz, zastępca sekretarza ORA w Warszawie, wzięli udział w seminarium eksperckim nt. tajemnicy adwokackiej i radcowskiej w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (czytaj relację)

14 marca, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w spotkaniu nt. założeń Programu Dostępność Plus w Ministerstwie Rozwoju.

15 marca, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w forum Economic Security Forum ECONSEC 2018, odbywajacym się pod patronatem m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Energii, NIK, GIODO, w Hotelu Marriott w Warszawie.

16 marca, w biurze NRA odbyło się posiedzenie Wyższej Komisji Rewizyjnej. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry