Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

21 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. Minister Andrzej Dera odczytał list do sędziów od prezydenta Andrzeja Dudy, a przemówienia wygłosili: sędzia Marek Zirk-Sadowski, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Leszek Bosek, prezes Prokuratorii Generalnej, adw. Jacek Trela, prezes NRA  oraz r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. (czytaj przemówienie prezesa NRA)

22 marca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w konferencji pt. „Legal Professional Privilege: Challenges in Modern Society”, współorganizowanej przez Adwokaturę Litewską, ABA i CCBE w Wilnie.

22–23 marca, adw. adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wziął udział w obchodach 36. Dni Adwokatury Chorwackiej w Zagrzebiu. 

23 marca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Stałego Komitetu CCBE w Wilnie.

20-23 marca, reprezentacja Naczelnej Rady Adwokackiej w składzie: adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca oraz adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Artur Pietryka, wiceprzewodniczący tej komisji, uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli i Luksemburgu. Tematem wizyty była kwestia praworządności w Polsce.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski