Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

26 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły Rankingu Kancelarii Prawnych "Rzeczpospolitej". 

27 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Zaprezentowano założenia do wirtualnego muzeum Adwokatury Polskiej, omówiono zmiany „Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacyjnego przy NRA” oraz podjęto uchwałę w sprawie przyznania odznaki Adwokatura Zasłużonym.  

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił stan przygotowań do wejścia w życie nowych przepisów RODO.

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, zreferował sprawy zagraniczne. 23 marca br. w Wilnie uczestniczył w posiedzeniu stałego komitetu CCBE. Poinformował, że obecnie CCBE zajmuje się kwestiami związanymi z naruszaniem tajemnicy adwokackiej, zasadami wynagradzania na zasadzie success fee, retencją danych, zastosowaniem nowych technologii przez prawników oraz projektem konwencji o zawodzie prawnika. Podkreślił, że CCBE monitoruje sytuację związaną ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Prof. Kardas przypomniał też, że reprezentacja Naczelnej Rady Adwokackiej w składzie: adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca oraz adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Artur Pietryka, wiceprzewodniczący tej komisji, uczestniczyli 23 marca w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli i Luksemburgu. Tematem wizyty była kwestia praworządności w Polsce.   

Adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, przedstawił założenia do zmiany „Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacyjnego przy NRA”. Projekt zostanie przedłożony członkom NRA.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznak Adwokatura Zasłużonym na wniosek ORA w Białymstoku i ORA w Warszawie. 

Goszczący na posiedzeniu pan dr Andrzej Stoga, kustosz Muzeum Adwokatury oraz pan Mariusz Chudy z firmy Square Pixel przybliżyli założenia do Wirtualnego Muzeum Adwokatury Polskiej, które zostały zaakceptowane przez Prezydium NRA.  

Adw. Mirosława Pietkiewicz zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

27 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, podpisali w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej Porozumienie dotyczące tłumaczeń wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Porozumienie podpisali też rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych, Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz siedmiu kancelarii prawnych. W skład Rady Programowej Porozumienia weszły adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca tej Komisji. (czytaj więcej)

29 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział jako panelista w jubileuszowej konferencji Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski