Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

9 kwietnia, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział jako panelista w VI Wrocławskim Seminarium Karnoprocesowym "Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego". NRA objęła patronatem honorowym wydarzenie. 

10 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono kwestie związane z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, bieżące prace Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz potrzebę modernizacji systemu informatycznego Adwokatury.  

Prezydium NRA uczciło minutą ciszy ofiary katastrofy smoleńskiej.

Gościem Prezydium NRA był adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, który omówił bieżące prace OBA.

Prezydium omówiło stan realizacji obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, w tym scenariusz centralnych uroczystości, które odbędą się 23 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił kwestie związane z pracami nad modernizacją systemu informatycznego. Prezydium podjęło decyzję, że jeszcze w kwietniu odbędzie się spotkanie dla osób, które w okręgowych radach adwokackich zajmują się informatyką.

Ponadto Prezydium NRA omówiło problem, jaki występuje w niektórych izbach z wpisanymi na listę adwokatami, którzy jednocześnie nadal wykonują zawód komornika. Prezydium zwróciło uwagę, że skreślenie z listy adwokatów osób, które spełniają przesłanki wymienione w przepisie art. 72 ust. 1 pkt. 4 poa, jest obligatoryjnie. Organa samorządu adwokackiego mają zatem obowiązek skreślenia takiej osób z listy adwokatów.

10 kwietnia, adw. Andrzej Siemiński wziął udział w uroczystościach na warszawskich Powązkach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Pan mecenas złożył wieniec w imieniu Adwokatury. 

11 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w debacie „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce” w Pałacu Prezydenckim i z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski