Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

21 kwietnia, warszawscy przedstawiciele NRA wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, wręczył odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”. Otrzymali je: śp. adw. Jan Woźniak (odznaka przyznana pośmiertnie), adw. Radek Baszuk, adw. Anna Czepkowska-Rutkowska, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. Andrzej Hebda, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Grzegorz Namiotkiewicz, adw. Andrzej Siedlecki, adw. Joanna Sterniak-Kujawa, adw. Marek Szelenberger, adw. Olga Sztejnert-Roszak, adw. Maciej Ślusarek, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, adw. Adam Ufnal, adw. Wiesław Wasilewski.

23 kwienia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w Gali Konkursu Prawnik Pro Bono i Rankingu Kancelarii Prawnych, organizowanych przez "Rzeczpospolitą" i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. (czytaj więcej)

24 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Przyjęto uchwałę w sprawie ekshumacji ciała adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, a także uchwały w sprawie składu osobowego komisji NRA oraz omówiono kwestie udostępniania pisma „Palestra” dla aplikantów adwokackich.

Gościem Prezydium NRA był adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny „Palestry”, z którym omówiono udostępnianie pisma „Palestra” dla aplikantów adwokackich. Mecenas Jaworski poruszył temat kolportażu do rad adwokackich trzeciej części słownika biograficznego adwokatów polskich oraz potrzebę dodruku wcześniejszych tomów słownika.

W związku z ekshumacją adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której łączy się w bólu z rodziną oraz wyraża dezaprobatę wobec ekshumacji dokonanej wbrew woli rodziny i bez uzasadnionej potrzeby procesowej. (czytaj więcej)

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poinformował, że w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym tłumaczenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na stronie adwokatura.pl uruchomiona zostanie zakładka, w której publikowane będzie orzecznictwo ETPCz w wersji oryginalnej i tłumaczonej na język polski.

Profesor Kardas poruszył również temat koordynacji działalności konferencyjnej adwokatury i doskonalenia zawodowego. Zwrócił uwagę, że wiele interesujących konferencji odbywa się w tym samym czasie. Wyraził również potrzebę nagrywania konferencji, a następnie udostępniania ich w internecie na stronach adwokackich.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku: adw. Agnieszce Derezińskiej-Jankowskiej, adw. Sylwii Grzybowskiej, adw. Agnieszce Kanawce, adw. Dariuszowi Olszakowi, adw. Jakubowi Tekieli. Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym”: adw. Janowi Banasiowi, adw. Andrzejowi Kochowi oraz adw. Włodzimierzowi Zadenckiemu.

Prezydium NRA uchwaliło „Regulamin Turnieju Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dla Aplikantów Adwokackich”. (czytaj więcej o Turnieju)

Prezydium NRA odwołało adw. Andrzeja Grabińskiego z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Edukacji Prawnej oraz powołało adw. Marcina Derlacza na funkcję p.o. przewodniczącego Komisji ds. Edukacji Prawnej. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu Komisji ds. Edukacji Prawnej: adw. Annę Głowińską i adw. dr Kamilę Mrozek.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej: adw. Gabrielę Morawską–Stanecką, adw. Natalię Klimę-Piotrowską, adw. Katarzynę Golusińską, adw. Zuzannę Michałek-Stanecką, apl. adw. Agatę Owczarską.

Adw. Mirosława Pietkiewicz zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską i adw. Tadeusza Wiatrzyka sekretarza prawniczego NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry