Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

26 kwietnia, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik prezesa NRA ds legislacyjnych, wziął udział w Kongresie Prezydenta RP "Wspólnie o Konstytucji" na Stadionie Narodowym w Warszawie.

7 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, przewodniczył obradom plenarnym Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. W obradach uczestniczył też adw. Przemysław Rosati, członek NRA i sekretarz Porozumienia. (czytaj więcej)

8 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe. Prezydium NRA omówiło kwestię rozpoczęcia projektu magazynu „Adwokat”.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że 7 maja odbyło się spotkanie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że w najbliższych dniach udostępniony będzie poradnik dla adwokatów z wprowadzania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. (czytaj poradnik)

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adw. Jadwidze Marii Magierze.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich adw. Andrzeja Malickiego oraz adw. Przemysława Rosatiego.

Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską oraz sekretarzy prawniczych NRA: adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka.

10 maja, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły XXIV edycji nagród "Złote Paragrafy" i "Bona Lex" w siedzibie redakcji Dziennika Gazety Prawnej. 

11 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Niemieckiej Federalnej Izby Adwokacka w siedzibie ORA w Warszawie. W spotkaniu z delegacją niemieckiego samorządu 10 maja wieczorem uczestniczył także adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie. 

11 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, weźmie udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach. 

11 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, weźmie udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Krakowie. 

11 maja, w biurze NRA odbyło się spotkanie Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz spotkanie przewodniczących Zespołów Wizytatorów przy okręgowych radach adwokackich. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry