Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

15 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się w biurze NRA z przedstawicielami samorządu aplikantów adwokackich izby warszawskiej. Rozmowa dotyczyła modelowych założeń aplikacji adwokackiej oraz wymiany opinii, uwag i informacji dot. odbywanych aplikacji. 

15 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, spotkał się w biurze ORA w Poznaniu z przedstawicielami aplikantów adwokackich izby poznańskiej, zielonogórskiej i szczecińskiej. Rozmowy dotyczyły modelowych założeń aplikacji oraz opinii aplikantów na temat przebiegu odbywanej przez nich aplikacji. 

18 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w pomorskich obchodach 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zorganizownaych przez izbę adwokacką w Gdańsku. 

18 maja, adw. Andrzej Malicki, członek NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry