Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

19 maja, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Olsztynie. 

22 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca w Gdańsku.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. Marianowi Koperskiemu, adw. Maciejowi Korczakowi, adw. Marii Szram. Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej odznakę przyznano adw. Piotrowi Szymkowiakowi. Z kolei na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku Prezydium NRA przyznało odznakę adw. Janowi Chojnowskiemu.

Prezydium NRA omówiło przebieg obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury i realizację projektów z tym związanych.

Goszcząca na posiedzeniu adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zwróciła się do Prezydium z prośbą o przygotowanie projektu uchwały zmieniającej regulamin Centralnego Zespołu Wizytatorów.

Zaproszony na posiedzenie Prezydium NRA adw. Jarosław Szczepaniak, członek NRA, złożył raport z dotychczasowego funkcjonowania projektu magazynu „Adwokat”. Wspólnie omówiono założenia projektu na najbliższe miesiące.

Adw. Mirosława Pietkiewicz zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich. Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA. Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską oraz adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.

23 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami aplikantów adwokackich izby białostockiej, lubelskiej, radomskiej, płockiej i siedleckiej w Białymstoku. Z kolei tego samego dnia adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, spotkał się w przedstawicielami aplikantów adwokackich z izby bydgoskiej, gdańskiej, koszalińskiej, toruńskiej i olsztyńskiej w Gdańsku. Rozmowy dotyczyły modelowych założeń aplikacji oraz opinii aplikantów na temat przebiegu odbywanej przez nich aplikacji. 

23 maja, w siedzibie NRA odbyło się spotkanie z przedstawicielem adwokatury słowackiej adw. Jánem Kutanem. Adw. Ján Kutan jest członkiem Słowackiej Rady Adwokackiej. Adwokaturę polską reprezentowała adw. Ewa Stawicka. (czytaj więcej)

25 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy w Warszawie, organizowany przez Naczelną Izbę Lekarską.  

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry