Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izb Adwokackich w Opolu i Wrocławiu. W zgromadzeniu opolskim uczestniczył również adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

16 czerwca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Białymstoku. W zgromadzeniu uczestniczyła również adw. Mirosława Pietkiewicz, członek NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Janusz Steć, dziekan ORA w Siedlcach.

16 czerwca, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Szczecinie.

18 czerwca, adw. Andrzej Siemiński wziął udział w Warszawie w uroczystości wręczenia nagród Laureatom Konkursu na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. Konkurs organizowany jest przez redakcję i komitet redakcyjny "Państwa i Prawa" oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

18 czerwca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA oraz adw. Stanisław Kłys, członek NRA uczestniczyli w uroczystości wręczenia odznaki "Adwokatura Zasłużonym" o. prof. Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP. Wydarzenie odbyło się w Klubie Adwokatów w Krakowie.

19 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Zaproszony na posiedzenie Prezydium NRA adw. Dariusz Goliński omówił propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawej i edukacji prawnej. Prezydium NRA przyjęła uchwałę w tej sprawie. (czytaj więcej)

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że spotkał się z projektantem, który ma przedstawić propozycję tablicy pamiątkowej na 100-lecie Adwokatury Polskiej, zgodnie z uchwałą NRA nr 40 /2018.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. dr. Wojciechowi Kubiakowi.

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poinformował, że wraz z adw. Jackiem Trelą, prezesem NRA spotkali się z przedstawicielami redakcji „Młodej Palestry”. Omówiono plany modyfikacji profilu pisma i jego finansowania.

Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

19 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wręczyli nagrodę Adwokatury "Złota Waga" red. Tomaszowi Pietrydze, zastępcy redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. W uroczystości uczestniczyli również: sędzia TK Stanisław Rymar, adw. Agnieszka Metelska, adw. Andrzej Siemiński, adw. Przemysław Rosati, adw. Jakub Jacyna i adw. Antoni Bojańczyk. (czytaj więcej)

20-21 czerwca, członkowie NRA - adw. Bartosz Grohman i adw. Przemysław Rosati uczestniczyli w kongresie "Prawo dla odpowiedzialności" zorganizowanym w Warszawie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa.

22 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA uczestniczył w ślubowaniu adwokatów izby adwokackiej w Krakowie.

22 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA uczestniczyć będą w Zgromadzeniu Izby Kieleckiej.

 

  

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski