Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

23 czerwca, adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Poznaniu. 

23 czerwca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA i adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Łodzi (czytaj relację)

23 czerwca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Gdańsku. 

24 czerwca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Sławomi Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, obecni byli na zorganizowanej przez Okręgową  Radę Adwokacką w Warszawie VII Gonitwie o Puchar Adwokatury Polskiej. 

25 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, spotkali się z dr. hab. Maciejem Szpunarem, rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (czytaj więcej) W otwartym wykładzie Macieja Szpunara pod tytułem: „Zasada skutecznej ochrony prawnej w prawie Unii Europejskiej”, który miał miejsce w siedzibie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, wziął również udział adw. Ziemowit Gintowt, członek Prezydium NRA i adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA.

25 czerwca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu z Lindą Klein, prezydent  American Bar Association. 26 czerwca Linda Klein wzięła udział w konferencji poświęconej rządom prawa, jaka odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem konferencji było  Centrum Prawa Amerykańskiego.

25-26 czerwca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w Kongresie Praw Rodzicielskich, zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich w Żyrardowie. 

26 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, uczestniczył w posiedzeniu Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas którego rozpatrywana była ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

26 czerwca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w uroczystości ślubowania adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach. 

26 czerwca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w debacie pt. „Tortury w Polsce: mit czy rzeczywistość. Efektywna ochrona ofiar w Polsce i Europie” zorganizowanej przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie i Sekcję Praw Człowieka przy ORA w Warszawie.

29 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w Warszawie. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry