Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej. 

30 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby w Rzeszowie. 

30 czerwca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby w Toruniu. 

3 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę, w której stwierdza, że z najwyższym niepokojem obserwuje proces wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. (czytaj uchwałę)

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował prace nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, które prowadzone są w Senacie.

Adw. Przemysław Rosati, członek NRA, zreferował prace senackiej komisji nad ustawą regulującą działalność kancelarii odszkodowawczych. Prezes Trela poinformował, że powstaje opinia NRA do projektu tej ustawy, którą Prezydium omówi podczas posiedzenia 17 lipca br.

Adw. Jacek Trela poinformował, że 23 czerwca br. w Gdańsku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Komitetu Obywatelskiego „Wolne Wybory” Lecha Wałęsy. W skład Komitetu wchodzi 81 osób, m.in. profesorowie prawa, przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz adwokaci: Jacek Taylor, Mikołaj Pietrzak, Sylwia Gregorczyk-Abram,  Paulina Kieszkowska-Knapik, Michał Wawrykiewicz, Ryszard Kalisz. Dodał, że on również przyjął zaproszenie do Komitetu – jako osoba prywatna, adwokat.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, przedstawił projekt tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, która zostanie umieszczona na Murze Stoczni Gdańskiej. Z inicjatywą i projektem tablicy wystąpił adw. Marian Jagielski.

Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską, zastępcę sekretarza NRA oraz adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznaki „Adwokatura Zasłużonym” - na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Anecie Sołtysiak-Radzik, adw. Jackowi Dużyńskiemu, adw. Andrzejowi Kosikowi, adw. Janowi Śliżewskiemu oraz na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie: adw. Marcie Adamek-Donhoffner, adw. Hannie Łyczywek – Falkowskiej, adw. Piotrowi Dobrołowiczowi, adw. Waldemarowi Juszczakowi i adw. Jackowi Motyce.

Sprawy finansowe omówił skarbnik NRA adw. Henryk Stabla.

Adw. Bartosz Grohman, członek NRA, przedstawił aktualny stan prac związanych z remontem pomieszczeń biurowych NRA.

4 lipca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z dr Hanną Machińską, zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich i jej współpracownikami. Rozmowa dotyczyła udziału Adwokatury w kampanii społecznej "Państwo bez tortur". Na spotkaniu obecna była również adw. Justyna Metelska, przewodnicząca komisji Praw Człowieka. Rozmawiano o sytuacji osób osadzonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

6 lipca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, weźmie udział w ślubowaniu adwokatów Izby Łódzkiej.

6 lipca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adwokaci Andrzej Malicki, Przemysław Rosati i Bartosz Grohman, członkowie NRA, wzięli udział w ślubowaniu adwokackim Izby Warszawskiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry