Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

23 lipca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak wzięli udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej w Senacie, którego tematem był projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (czytaj więcej)

26 lipca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w uroczystości ślubowania adwokatów izby adwokackiej w Lublinie. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry