Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

4 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA uczciło minutą ciszy zmarłego 1 września br. adw. Czesława Jaworskiego. 
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich oraz omówiła wizytacje przeprowadzone w ostatnim czasie w okręgowych radach adwokackich.
Uczestniczący w posiedzeniu Prezydium NRA adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, poinformował o planowanych konferencjach Ośrodka Badawczego Adwokatury, które zostaną przeprowadzone podczas Bieszczadzkiego Rajdu oraz Dni Kultury Adwokatury w Krakowie. Poinformował również, że p. Iwona Bulikowska, prowadząca sekretariat OBA, będzie tymczasowo wspierać redakcję „Palestry” w pracach biurowych.
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poruszył temat finansowania i dystrybucji pisma „Palestra”.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 15-16 września br. w Toruniu.
Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.
Ponadto Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

5 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA spotkał się z przedstawicielami Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. 

5 września, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wziął udział w szkoleniu skarbników i księgowych okręgowych izb adwokackich. 

7 września, w Warszawie odbył się pogrzeb adw. Czesława Jaworskiego. Obecni byli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, świata prawniczego, publicyści, a także m.in. sędzia Stanisław Zabłocki oraz dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry