Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

8 września, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. (czytaj relację)

8 września, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Siedlcach.

10 września, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział jako panelistka w konferencji "Zawód zaufania publicznego. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość". Konferencję zorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

14 września, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Stałego Komitetu CCBE w Brukseli oraz w posiedzeniach Komisji CCBE w dniach 12-15 września.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry