Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

14-15 września, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej  w Toruniu. (czytaj relację)

14-15 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz przedstawiciele NRA wzięli udział w uroczystościach 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zorganizowanych przez toruńską izbę adwokacką. (czytaj relację)

17 września, adw. Bartosz Grohman – członek NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na uroczystościach 79. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, które odbyły się pod pomnikiem Pomordowanych i Poległych na Wschodzie. (czytaj relację)

18 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA omówiło temat zmiany statutu Centrum Mediacyjnego przy NRA i Regulaminu Centrum Mediacyjnego przy NRA. Do opracowania propozycji zmian powołano zespół w składzie: przewodniczący - adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, a także członkowie: adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, adw. dr Małgorzata Kożuch, członek NRA oraz adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan ORA w Białymstoku.
Zaproszony na posiedzenie adw. Bartosz Grohman, członek NRA, przedstawił założenia finansowe związane z remontem lokalu NRA, zakupionym w 2016 r.
Prezydium NRA zapoznało się z prezentacją części Wirtualnego Muzeum Adwokatury Polskiej i zatwierdziło projekt do dalszych prac.
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, przedstawił założenia do zmian elektronicznej wersji pisma „Palestra”, która ma być oparta na nowoczesnej technologii.
Prezydium NRA omówiło temat komunikacji zewnętrznej NRA.
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas zrelacjonował posiedzenie Stałe Komitetu CCBE w Brukseli, w którym brał udział w dniach 12-15 września. Poinformował, że w dalszym ciągu trwają prace nad dyrektywą o statusie prawnika, w której zawiera się rozwiązanie obligatoryjnej przynależności do samorządu. Dodał, że dużą część posiedzenia zajmowały sprawy dotyczące sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz Brexitu. Poinformował również, że 24 listopada w Warszawie odbędzie się posiedzenie Criminal Law CCBE. Z kolei w dniach 20-22 września w Warszawie odbędzie się Kongres FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich).   
Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską, zastępcę sekretarza NRA oraz adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.
Ponadto Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

19 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział uroczystości otwarcia Skweru Bronisława Geremka w Warszawie.

20-21 września, przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA i adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Bartosz Grohman, cżłonek NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA oraz adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury wzięli udział w Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikacji Adwokackiej w Białymstoku.

21 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej wzięli udział w otwarciu 52. Kongresu FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, Federacji Adwokatur Europejskich), którego współorganizatorami są Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Tematem przewodnim Kongresu jest „Prawo do prywatności w erze cyfrowej”. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry