Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

22 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu izby adwokackiej w Lublinie.

21-22 września, w Białymstoku odbyła się konferencja kierowników szkolenia aplikantów adwokackich (czytaj relację z konferencji) oraz finał konkursu krasomówczego (czytaj relację z konkursu)

24 września, adw. Wojciech Bergier i adw. Bartosz Przeciechowski, członkowie NRA, odebrali w imieniu Adwokatury Polską Nagrodę Jakości 2018 w Poznaniu (czytaj relację)

25 września, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA orzaz adw. dr Magdalena Matusiak-Frącczak wzięli udział w posiedzenie senakich Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Tematem posiedzenia był projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

26 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

28 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wzięli udział w obradach Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Porozumienie przyjęło stanowisko w sprawie ochrony tajemnicy zawodowej - adwokackiej, dziennikarskiej, radcy prawnego i doradcy podatkowego. W tym roku pracami Porozumienia przewodniczy adw. Jacek Trela. (czytaj stanowisko)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry