Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

30 września-1 października, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w otwarciu Roku Prawniczego w Law Society of England and Wales w Londynie.

1 października, adw. Anna Sobocińska-Lorenc i adw. Bartosz Grohman, członek NRA, reprezentowali Naczelna Radę Adwokacką na uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej śmierć 15 powstańców warszawskich, którzy zginęli 3 września 1944 r. w kamienicy przy ulicy Moniuszki. (czytaj relację)

2 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium NRA omówiło kwestie zamierzeń ministerialnych dotyczących przyznania prokuratorom uprawnienia do zwalniania z tajemnicy zawodowej.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA poinformował, że po upublicznieniu informacji o pracach MS przez Dziennik Gazetę Prawną, udzielił wywiadów i wypowiedzi dla mediów m.in. dla Gazety Wyborczej i Newsweeka, 28 września, Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, którego jest przewodniczącym, zrzeszające m.in. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i stowarzyszenie sędziów TEMIS oraz samorządy i organizacje wolnych zawodów prawniczych, podjęło uchwałę w sprawie tajemnicy zawodowej. Poinformował też, że 3 października weźmie udział w debacie pt. "Tajemnica zawodowa radców prawnych, adwokatów i dziennikarzy. Dlaczego jest potrzebna?" Udział wezmą także Maciej Bobrowicz - prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, Andrzej Marczak - wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Marcin Lewicki - prezes Press Club Polska. Z kolei 4 października, w Press Club Polska w Warszawie odbędzie się spotkanie, poświęcone działaniom w obronie tajemnicy zawodowej lekarzy, prawników, dziennikarzy oraz innych profesji, zobowiązanych do jej zachowania. W spotkaniu wezmą udział: adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, r. pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, dr med. Krzysztof Kordel, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Marcin Lewicki, prezes Press Club Polska. 

Prezydium przyjęło uchwałę, w której negatywnie oceniono pomysły resortu sprawiedliwości. W uchwale Prezydium NRA stwierdziło, że w demokratycznych systemach prawnych uchylanie tajemnicy zawodowej jest wyłączną kompetencją niezawisłego sądu, a nie prokuratora. Podkreśla też, że tego typu zmiany godzą w podstawowe prawa obywateli, w tym konstytucyjnie gwarantowane prawo do prywatności i prawo do sądu. (czytaj uchwałę)

Omówiono temat zatrudnienia doradcy medialnego NRA. Na posiedzenie zaproszono p. Romę Sarzyńską, która przedstawiła swoją koncepcję współpracy. Prezydium podjęło kierunkową decyzję o nawiązaniu współpracy z p. Sarzyńską. 
Prezydium NRA zatwierdziło sprawozdanie z działalności Adwokatury Polskiej dla Prezydenta RP.

Prezydium NRA, na wniosek ORA w Częstochowie podjęło uchwałę o przyznaniu odznaki Adwokatura Zasłużonym: adw. Marcinowi Karpińskiemu i adw. Tomaszowi Mastalerzowi.

Adw. Rafał Dębowski poinformował, że 25 września wraz z dr Magdaleną Matusiak-Frącczak wzięli udział w posiedzeniu senackich Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które pracowały nad projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską, zastępcę sekretarza NRA oraz adw. Agnieszkę Winiarską, sekretarza prawniczego NRA.

Ponadto Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

3 października, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w debacie pt. "Tajemnica zawodowa radców prawnych, adwokatów i dziennikarzy. Dlaczego jest potrzebna?" W dyskusji uczestniczyli także Maciej Bobrowicz - prezes Krajowej Izby Radców Prawnych, Andrzej Marczak - wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Marcin Lewicki - prezes Press Club Polska. 

3 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się w Kancelarii Prezydenta z ministrem Pawłem Muchą. Tematem spotkania były sprawy samorządowe i legislacyjne.

4 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu w Press Club w Warszawie, poświęconemu działaniom w obronie tajemnicy zawodowej lekarzy, prawników, dziennikarzy oraz innych profesji, zobowiązanych do jej zachowania. W spotkaniu wzięli też udział: r. pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, dr med. Krzysztof Kordel, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Marcin Lewicki, prezes Press Club Polska. Efektem było wydanie wspólnego stanowiska wobec zapowiedzi znacznego osłabienia ochrony tajemnicy zawodowej. (czytaj stanowisko)

4 października, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry