Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

6 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, przedstawił założenia programowe aplikacji adwokackiej i ramowy program szkolenia, przygotowane przez komisję kształcenia aplikantów adwokackich przy NRA. Prezydium NRA przyjęło uchwałę w tej sprawie.
 
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się 24 listopada br. w Warszawie.
 
Gościem posiedzenia była adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, która omówiła bieżące prace rzecznika dyscyplinarnego.
 
Zaproszony na posiedzenie Prezydium NRA adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawił bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania WSD. Dodał, że 17 listopada br. w Warszawie, odbędzie się konferencja prezesów sądów dyscyplinarnych.
 
Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.
 
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich oraz raporty z wizytacji izb adwokackich.
 
Ponadto Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

6 listopada, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tematem spotkania był system nieodpłatnej pomocy prawnej.

8 listopada, adw. dr Karol Pachnik oraz adw. Goliński, pełnomocnicy Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, wzięli udział na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

8 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wzięli udział w spotkaniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

8 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, był w Warszawie na konferencji pt. "Arbitraż - standardy, tendencje, perspektywy", zorggannizowanej przez Sąd Arbitrażowy przy KIG, we współpracy z Kancelarią Clifford Chance, Kancelarią Wardyński i Wspólnicy oraz wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry