Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

15 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wpisał się do Księgi Pamiątkowej wyłożonej z okazji 100-lecia Niepodległości Polski w gmachu Sądu Najwyższego. "Stulecie Niepodległości to niepowtarzalna okazja do wyrażania naszej narodowej dumy oraz zobowiązanie, byśmy nie roztrwonili dziedzictwa budowniczych Ojczyzny. Na sędziach, tak jak na adwokatach, którzy również świętują 100-lecie odrodzonego samorządu, ciąży szczególna odpowiedzialność za kształt wymiaru sprawiedliwości i obronę praw człowieka. Musimy sprostać tym zadaniom, by przyszłe pokolenia z dumą czytały zapisane przez nas karty Historii." - napisał Prezes NRA.

15 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Gali przyznania nagród Rising Stars - Prawnicy liderzy jutra 2018, która miała miejsce w Warszawie. Zwycięzcą zostal adw. Michał Zacharski. To była siódma edycja konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry