Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

17 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Gali przyznania nagród im. Zbigniewa Hołdy w Lublinie. Laureatami zostali Adrian Glinka i Jakub Hartwich - protestujący wiosną br. w Sejmie na rzecz rodzin osób niepełnosprawnych.

17 listopada, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięli udział w ceremonii zamknięcia 26. edycji  Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE (czytaj relację)

17 listopada, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w obchodach 100-lecie Adwokatury w izbie radomskiej.

20 listopada, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds legislacji, wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, gdzie rozpatrywano przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 2876). Autorami projektu są adw. dr Pachnik i adw. Grzegorz Prigan.  Do projektu pozytywną opinię złożył adw. prof. Maciej Gutowski. Projekt, jako prospołeczny przeszedł jednogłośnie (10:0). Za są wszystkie formacje polityczne.

20 listopada, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds legislacji, wziął udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 189), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 274), podczas którego bez poprawek przyjęto ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 1008, druki sejmowe nr 2908 i 2968). Projekt rozszerza możliwość wniesienia skargi do WSA o kwestie odmowy przyznania wizy przez konsula. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Komisja zajmowała się między innymi ustawą o  o Instytucie Europy Środkowej (druk senacki nr 994, druki sejmowe nr 2910 i 2969), w którym również uczestniczył adw. dr Pachnik.

22 listopada, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie sekretarzy okręgowych rad adwokackich. Spotkanie prowadziła adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, obecny był adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Przemysław Rosati, członek NRA.

22 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

22 listopada, odbyło się spotkanie Kolegium Redakcyjnego pisma "Palestra".

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski