Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

22 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA oraz Kolegium Redakcyjne czsopisma "Palestra". 

23 listopada, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. (czytaj relację)

23 listopada, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, wziął udział w posiedzeniu połączonych komisji (Komisji Spraw Zagranicznych i Unii oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu) w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o Instytucie Europy Środkowej (druk senacki nr 994)

24 listopada, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

24 listopada, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, przemawiał na posiedzeniu Komisji ds. prawa karnego (CCBE Criminal Law Committee) Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE. Gospodarzami spotkania były Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka.

24 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez samorząd aplikantów adwokackich izby warszawskiej "Prawo w internecie" (czytaj relację)

27 listopada, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego nadał prof. Andrzejowi Zollowi tytuł  profesora honorowego tej uczelni. Laudację wygłosił adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA. (czytaj relację)

28 listopada, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wziął udział w debacie "Rzeczpospolitej" "Kancelarie odszkodowawcze a pomoc poszkodowanym".

29 listopada, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Praw Człowieka przyznawaną przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Nagroda została wręczona na Sesji Plenarnej CCBE 29 listopada br. w Lille. W uroczystości uczestniczył adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA. (czytaj relację)

29 listopada, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sesji Plenarnej CCBE w Lille (Francja) oraz towarzyszących temu wydarzeniu posiedzeniach Komisji CCBE

30 listopada, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w konferencji CCBE pt: „Artificial Intelligence - Human Justice” w Lille (Francja)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry