Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

1 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes WSD oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA, a także zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury wzięli udział w spotkaniu roboczym rzeczników dyscyplinarnych 24 izb adwokackich i ich zastępców. Spotkanie prowadziła adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury (czytaj relację)

3 grudnia, odbyło się spotkanie Komisji ds. Praktyki Adwokackiej, które prowadził jej przewodniczący adw. Maciej Łaszczuk. W spotkaniu wzięli m.in. udział adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA.

4 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła ofertę dotyczącą przeprowadzenia badań opinii publicznej nt. zawodu adwokata i jego społecznego wizerunku. Prezydium wyraziło zgodę na przeprowadzenie badań.

Adw. Gnacikowska podsumowała również spotkanie sekretarzy ORA, które odbyło się 22 listopada br. w Warszawie. Na spotkaniu dyskutowano m.in. nt. zasad archiwizowania akt osobowych i materiałów z egzaminów zawodowych, ubezpieczeń OC, wynagrodzenia dla zastępców adwokatów uznanych na trwale niezdolnych do wykonywania zawodu oraz problemu odmowy podwójnego awizowania przesyłek nadawanych przez organa adwokatury w toku postępowania administracyjnego w sprawach osobowych. Prezydium postanowiło zająć się wyjaśnieniem z podmiotami zewnętrznymi spornych kwestii.

Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

Ponadto Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

4 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej wzięli udział w spotkaniu w Berlinie, które miało charakter polsko-niemieckiego okrągłego stołu. (czytaj relację)

6 grudnia, adw. Bartosz Grohman, członek NRA i dyr. Łukasz Tkacz wzięli udział w kolejnym spotkaniu związanym z remontem pomieszczeń NRA. Prace remontowo-budowlane  po wielomiesięcznych uzgodnieniach ruszają w dniu 11 grudnia br.

7 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, otwierał razem z prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, konferencję pt. „Sędziowie i adwokaci w służbie Niepodległej. Postawy wobec władzy 1918 – 2018. Czy historia może nas czegoś nauczyć” w Warszawie (czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry