Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

17 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wzięli udział w obchodach 100-lecia Adwokatury w izbie wrocławskiej (czytaj więcej)

18 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA zdecydowało o przeprowadzeniu badań opinii publicznej dotyczących wizerunku zawodu adwokata. Badania przeprowadzi firma Kantar Millwardbrown.
Prezydium NRA przyjęło politykę Ochrony Danych Osobowych.
Prezydium przyjęło uchwałę zmieniającą regulamin Nagrody „Kobieta Adwokatury” (czytaj zmieniony regulamin)
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował prace nad regulacją rynku kancelarii odszkodowawczych. Przypomniał, że Senat RP przyjął projekt ustawy, obecnie projekt został skierowany do konsultacji.
Adw. Rafał Dębowski, poinformował również o przyjęciu przez Senat uchwały dotyczącej 100-lecia samorządu adwokackiego w Polsce. W uroczystości udział wzięli adw. Rafał Dębowski, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, a także adw. Dariusz Goliński i adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnicy Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji . Sekretarz NRA podkreślał, że senatorowie w ciepłych słowach wypowiadali się o adwokaturze. (czytaj więcej).
Adw. Rafał Dębowski zreferował udział w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji, która rozpatrywała petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze poprzez uchylenie art. 4b ust. 1 pkt 1, wyłączającego możliwość wykonywania zawodu przez adwokata, który pozostaje w stosunku pracy.
Ponadto Prezydium omówiło kwestie związane z funkcjonowaniem Centrum Mediacyjnego NRA.
Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.
Prezydium przedyskutowało także kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

18 grudnia adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz adw. Przemysław Rosati i adw. Jakub Wende - członkowie NRA, wzięli udział w spotkaniu świątecznym w ORA w Warszawie.

18 grudnia, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka Senatu. Komisja uznała petycję dotyczącą obniżenia wymogów dla doradców restrukturyzacyjnych za bezzasadną i nie nadawać jej dalszego biegu.

19 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu świątecznym w ORA w Poznaniu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry