Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

7 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA wzięli udział w ślubowaniu aplikantów adwokackich izby warszawskiej. (czytaj relację)

7 stycznia,  adw. Wojciech Bergier, członek NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokatów i aplikantów adwokackich izby krakowskiej (czytaj relację)

8 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Na posiedzenie Prezydium NRA został zaproszony adw. prof. Robert Zawłocki, który przedstawił swoje propozycje pracy komisji legislacyjnej przy NRA. Prezydium NRA powołało adw. prof. Roberta Zawłockiego na funkcję przewodniczącego komisji legislacyjnej przy NRA.
Prezydium NRA omówiło kwestie związane z funkcjonowaniem Centrum Mediacyjnego NRA oraz Ośrodka Badawczego Adwokatury. Omówiono również prace związane z preliminarzem budżetowym NRA na rok 2019. 
Prezydium NRA powołało na stanowiska inspektora Ochrony Danych Osobowych panią Olgę Jaworowską. 
Ponadto Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się 19 stycznia w Warszawie.
Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską, zastępce sekretarza NRA i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.
Prezydium przedyskutowało także kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

8 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystości wręczenia statuetek "Stojącym w imię zasad", która odbyła się w  siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie.

9 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w "Spotkaniu Przyjaciół MISO", dla osób zaangażowanych w promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie postaw obywatelskich oraz działania na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju.

11 stycznia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wzięli udział w spotkaniu noworocznym izby białostockiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry