Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

5 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Gościem Prezydium była adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan ORA w Białymstoku, która przedstawiła projekt rozwoju Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Po wysłuchaniu referatu, Prezydium przyjęło uchwałę, powołując adw. dr Zemke-Górecką na przewodniczącą Centrum.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę o przekazaniu 25 tys. zł na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności. W uchwale Prezydium NRA przypomina historyczną wagę Sierpnia 1980 oraz powstania NSZZ "Solidarność". Podczas zapoczątkowanej wówczas pokojowej rewolucji walczono o niezmiennie aktualne i uniwersalne wartości – prawa człowieka i wolności obywatelskie. Stanowią one fundamenty Unii Europejskiej oraz punkt odniesienia w procesach tworzenia prawa na świecie. (czytaj uchwałę)
Adw. Marek Mikołajczyk, doradca prezesa NRA, zreferował sprawę wynagradzania adwokatów występujących w sprawach z urzędu, zwracając uwagę na brak regulacji w tej ważnej kwestii. Prezydium powierzyło adw. Mikołajczykowi współpracę z Komisją Legislacyjną w działaniach związanych z tą sprawą.
Prezydium omawiało także sprawę obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zasad świadczenia usług prawniczych w Polsce.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało Kolegium Redakcyjne „Palestry”, po wysłuchaniu rekomendacji adw. prof. Piotra Kardasa, wiceprezesa NRA.
Adw. prof. Kardas przedstawił informacje o aktualnym stanie prac nad europejską konwencją o zawodzie prawnika (czytaj więcej) oraz przedstawił informacje dotyczące raportu Komisji Europejskiej na temat efektów uregulowań dotyczących jakości świadczenia usług oraz raportu nt. stanu praworządności w Polsce przed spotkaniem prezesów adwokatur w Wiedniu.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe przedstawione przez  sekretarzy prawnych adw. Tadeusza Wiatrzyka, adw. Agnieszkę Winiarską oraz adw. Anisę Gnacikowską, zastępcę sekretarza NRA. Omówiono także kwestie związane z usprawnieniem systemu SOA.
Prezydium rozpatrzyło sprawy finansowe przedstawione przez adw. Henryka Stablę, skarbnika NRA i omówiło projekt preliminarza budżetowego NRA na 2019 rok.
Adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, która była gościem Prezydium, poinformowała o terminie spotkania rzeczników i sędziów dyscyplinarnych, odbędzie się ono 24-26 maja br. Mrągowie.
Omówiono też sprawy bieżące.

7 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w uroczystości w Teatrze Wielkim w Warszawie z okazji 100. rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski