Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

12 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z sędzią Joanną Bitner, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, by omówić sprawy związane z ochroną tajemnicy adwokackiej.

13 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięli udział w uroczystości nadania imienia adw. Czesława Jaworskiego sali brydżowej w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

13 lutego, adw.  dr Karol Pachnik uczestniczył w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, którego tematem było: pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 3027) oraz pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136)

16 lutego, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA wraz z delegacją Adwokatury weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jana Olszewskiego w Warszawie. W skład Pocztu Sztandarowego wejdą: adw. dr Karol Pachnik, adw. Dariusz Goliński i adw. Artur Wdowczyk.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry