Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 lutego, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA wraz z delegacją Adwokatury wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jana Olszewskiego w Warszawie. W skład Pocztu Sztandarowego weszli: adw. dr Karol Pachnik, adw. Dariusz Goliński i adw. Artur Wdowczyk.19 lutego odbyło się Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci o zmarłym 7 lutego adw. Janie Olszewskim.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał do NRA wnioski z wizytacji jednostek penitencjarnych prowadzonych przez RPO. Jednym z nich jest problem, że widzenia osadzonych z ich adwokatami odbywają się często w pomieszczeniach wyposażonych w system monitoringu wizyjnego. Prezydium NRA postanowiło skierować komunikat do adwokatów, w którym wskaże adwokatom na konieczność zwracania uwagi na to, czy w pomieszczeniach, w których prowadzą spotkania z osadzonymi klientami, nie znajdują się środki techniczne monitorujące przebieg ich rozmów. (czytaj: Komunikat NRA nt. monitorowania spotkań adwokatów z osadzonymi klientami)

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poruszył problem dostępności do lekarzy sądowych. Zaproponował, aby oprócz działań legislacyjnych zwrócić się do prezesów wszystkich Sądów Okręgowych, którzy zgodnie z ustawą wyznaczają lekarzy sądowych, z prośbą o szczegółowe informacje na temat dostępności do lekarzy medycyny sądowej na obszarze właściwości danego sądu.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poruszyła problem statusu adwokatów wpisanych na listę a niewykonujących zawodu. Zaznaczyła, że coraz częściej adwokaci po wpisie na listę nie wyznaczają siedziby kancelarii. Prezydium NRA zdecydowało zwrócić się do Komisji ds. Praktyki Adwokackiej celem wydania opinii w sprawie.

Prezydium NRA przyjęło projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 15-16 marca 2019 roku w Warszawie.

Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA. Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.

W posiedzeniu Prezydium NRA uczestniczyli również adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Anisa Gnacikowska.

19-20 lutego adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Jerzy Zięba, wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, wzięli udział w konferencji Ministra Sprawiedliwości w Popowie, gdzie zaprezentowane zostały wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych 29 września 2018 r. oraz wyniki naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2018 r. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski