Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

25-26 lutego, adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach, wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, wziął udział w konferencji ministra sprwiedliwości w Popowie nt. wyników egzaminów zawodowych.

28 lutego-2 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wzięli udział w 47. Konferencji Prezydentów Europejskich Samorządów Prawniczych w Wiedniu.

28 lutego, adw. Bartosz Grohman, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w debacie zorganizowanej przez Dziennik Gazeta Prawna pt. "Przywrócenie postępowań gospodarczych – szanse i zagrożenia”. W dyskusji udział wzięli także sędzia Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, sędzia Aneta Łazarska z Sądu Okręgowego w Warszawie, prof. Michał Romanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, mec. Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan oraz Jakub Bińkowski, ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

1 marca, rozpoczęły się Mistrzostwa Narciarskie Adwokatury w Szczyrku. Biorą w niej udział m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, a także dziekani, m.in. gospodarz wydarzenia adw. Stanisław Perucki, dziekan ORA w Bielsku-Białej, adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach, adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Jerzy Lachowicz dziekan ORA w Wałbrzychu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski