Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

1 marca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wzięli udział w warsztatach dla wykładowców Działu Szkolenia Aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie z zagadnień języka wykluczania i dyskryminacji.  Warsztaty w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie poprowadziły: adw. Anna Mazurczak - członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA i wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy ORA Warszawa, członkini zespołu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz adw. Agata Stajer - członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA i Sekcji Praw Człowieka przy ORA Warszawa, od 2012 r. trenerka praw człowieka podczas międzynarodowych i krajowych szkoleń w zakresie praw człowieka, demokracji i kultury pokoju.

5 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
W posiedzeniu gościnnie udział wzięła adw. Agata Stajer, z Komisji Praw Człowieka przy NRA, która przedstawiła projekt NETPARLAT. Są to szkolenia dla adwokatów – obrońców, w ramach europejskiego programu Justice, z zakresu praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych. Prezydium wstępnie zaakceptowało projekt, po uwzględnieniu uwag członków Prezydium.
 
Gośćmi posiedzenia Prezydium NRA byli również przedstawiciele firmy KANTAR, którzy zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych w lutym tego roku dla Naczelnej Rady Adwokackiej. Przedmiotem badań było sprawdzenie jaki jest obecnie wizerunek adwokata w Polsce oraz jak postrzegana jest rola adwokata. Punktem wyjściowym badań był pomiar zrealizowany w 2010 r. przez firmę SMG/KRC, gdzie zadano te same pytania co obecnie. Przeprowadzono trzy rodzaje badań: jakościowe czyli wywiady grupowe wśród potencjalnych klientów usług adwokatów oraz tych, którzy z usług już skorzystali; ilościowe czyli wywiady ankietowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski; oraz ilościowe przeprowadzone techniką wywiadu online, przeprowadzone wśród adwokatów. Wyniki badań będą wykorzystane do przygotowania dalszych działań wizerunkowych Adwokatury.
 
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, przedstawił sprawę pozwu jaki Telewizja Polska S.A. złożyła przeciwko Adamowi Bodnarowi. TVP żąda zobowiązania dr. Adama Bodnara do przeprosin za wypowiedź dla portalu onet.pl, której udzielił po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Zdaniem Prezydium, należy to uznać za niezgodną ze standardami międzynarodowymi próbę nacisku na niezależny i niezawisły organ oraz niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa obejście zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydium NRA podjęło uchwałę w tej sprawie (czytaj więcej).
 
Prezydium NRA przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adwokatom: Małgorzacie Banach, Maciejowi Chorągiewiczowi, Tadeuszowi Ciochowi, Sławomirowi Kurysowi, Bartoszowi Przeciechowskiemu, Andrzejowi Puchniarskiemu, Sewerynie Sajnie, Krzysztofowi Sokołowskiemu. Na wniosek  Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu odznakę przyznano adwokatom: Kazimierzowi Banasiakowi, Bartoszowi Łuciowi, Małgorzacie Magierze, Bartoszowi Pypno.
 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało adw. Marcina Derlacza na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji Prawnej oraz powołało do składu Komisji ds. Edukacji Prawnej adw. Martę Tomkiewicz.
 
Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, omówiła bieżące sprawy związane z działalnością rzecznika dyscyplinarnego.
 
Adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, zreferował sprawy związane z funkcjonowaniem Centrum Mediacyjnego przy NRA.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił sprawy związane z wdrożeniem systemu SOA.
 
Prezydium NRA delegowało adw. Anisę Gnacikowską jako obserwatora na posiedzenie SR w Pruszkowie w sprawie adwokata, ukaranego za odmowę zeznań na okoliczności objęte tajemnicą obrońcy.
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, zrelacjonował przebieg Konferencji Prezydentów Europejskich Samorządów Prawniczych w Wiedniu i posiedzenie CCBE, która odbyła się w dniach 28 lutego – 2 marca. Wzięli w niej udział adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA. Profesor Kardas podkreślił, że tematem przewodnim konferencji były „Rządy prawa” (Rule of Law). W dyskusji poruszono kwestię zagrożenia dla rządów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Węgier i krajów Europy Środkowej. Omawiano też temat niezawisłości sędziów i niezależności sądów, zasad wykonywania zawodu i tajemnicy zawodowej. Ten ostatni temat będzie szerzej omówiono podczas spotkania CCBE w Berlinie w dniach 4-5 kwietnia. Wiceprezes NRA zauważył, że dużą uwagę skupiono na aktualnych sprawach Polski. Podkreślano również wkład naszego kraju w obalenie komunizmu w Europie. Delegaci uczcili minutą ciszy zamordowanego prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza.
 
Ponadto prof. Kardas, poinformował, że adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, został polskim przedstawicielem International Legal Incubator Network (fr. RIDIA, stworzonego przez Paryską Radę Adwokacką. Celem sieci jest promowanie innowacyjności prawnej na poziomie międzynarodowym, w szczególności w celu połączenia zagranicznych adwokatur i stowarzyszeń prawniczych chcących utworzyć Inkubator lub podobną strukturę wsparcia innowacji prawniczej.
 
Prezydium NRA przedyskutowało również kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

5 marca, w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyła się debata pt. „Wymiar sprawiedliwości po polsku”. Udział w niej wzięli: prof. dr hab. Katarzyna Dudka, adwokat Bartosz Przeciechowski, członek NRA, radca prawny dr Mariusz Filipek, prokurator por. Kamil Kowalczyk, sędzia Krzysztof Wojtaszek oraz poseł dr Joanna Mucha.

8 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczacy Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA i adw. Andrzej Siemiński uczestniczyli w ogłoszeniu wyników konkursu Kobieta Adwokatury 2018. Laureatką została adw. Anna Mazurczak. (czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry