Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

9 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w XXIV Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" w Toruniu (czytaj więcej)

13 i 14 marca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA uczestniczyła w posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawa cywilnego w przedmiocie zmian ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. Na posiedzeniach był także obecny adw. dr Karol Pachnik.

15 marca, rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

15 marca, spotkanie Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich z aplikantami - przedstawicielami 17 izb adwokackich, odbyło się w Warszawie. W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącą Komisji adw. Elżbietę Nowak, wzięli udział m.in. adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz adw. Bartosz Grohman i adw. Przemysław Rosati, członkowie NRA.

15 marca, odbyło się spotkanie Zespołu opracowania strategii rozwoju Centrum Mediacyjnego przy NRA. Poprowadziła je adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum. Na spotkaniu obecni byli także adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA oraz adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry