Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

15-16 marca, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. NRA zatwierdziła wykonanie budżetu za rok 2018 i przyjęła preliminarz budżetowy na rok 2019. Omówiono również kwestię obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej świadczenia usług prawniczych oraz kwestię utworzenia towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Naczelna Rada Adwokacka omówiła także tematy związane z tajemnicą adwokacką.  (czytaj relację)

19 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, omówił przygotowania do Drugiego Kongresu Prawników Polskich, który odbędzie się 1 czerwca br. w Poznaniu. Tematami przewodnimi spotkania mają być m.in. niezależność zawodów prawniczych, postępowania dyscyplinarne, tajemnica zawodowa, modelowe przyszłościowe rozwiązania w prokuraturze jako instytucji niezależnej od władzy publicznej.

Gościem posiedzenia była p. Roma Sarzyńska, która omówiła bieżące sprawy wizerunkowe Adwokatury.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym”: adw. Jarosławowi Markowi Białkowskiemu oraz adw. Przemysławowi Bartoszowi Rybińskiemu oraz na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przyznano odznakę adw. Hannie Marii Sługockiej–Ziomek oraz adw. Mariuszowi Wolskiemu.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA omówiła temat statusu adwokata niewykonującego zawodu w kontekście braku uprawnień do występowania w charakterze pełnomocnika substytucyjnego.

Prezydium NRA odwołało adw. Michała Szpakowskiego z funkcji administratora kont poczty elektronicznej prowadzonych w domenie adwokatura.pl i powołało na tę funkcję p. Agnieszkę Jabłońską.

Informacje o bieżących działaniach informatycznych przekazał adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.

Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

W posiedzeniu Prezydium NRA uczestniczyła również adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury.

Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.

22 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Konferencji Lex Super Omnia - "Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury" (Wydział Nauk Politycznych i Studiów międzynarodowych UW).

22 marca, odbyło się spotkanie mediatorów z Centrum Mediacyjnego przy NRA. Spotkanie prowadziła adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka. Prezydium NRA reprezentowała adw. Anisa Gnacikowska.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry