Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

29-30 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwoaktury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej wzięli udział w obchodach 100-lecia Izby Lubelskiej. (czytaj relaję)

29 marca, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, uczestniczył w posiedzeniu Stałego Komitetu CCBE w Rzymie.

2 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. Ewie Coner i adw. Marcie Jagodzińskiej-Wróbel, a na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odznakę przyznano: adw. Stanisławowi Cybulskiemu, adw. Robertowi Filipowskiemu, adw. Sylwii Gregorczyk-Abram, adw. Paulinie Kieszkowskiej-Knapik, adw. Jackowi Kujawie, adw. Wojciechowi Machale, adw. Monice Rajskiej, adw. Marcinowi Smoczyńskiemu, adw. Luce Szaranowiczowi.

Gościem posiedzenia była p. Roma Sarzyńska, która omówiła bieżące sprawy wizerunkowe Adwokatury.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, omówił przygotowania do Drugiego Kongresu Prawników Polskich, który odbędzie się 1 czerwca br. w Poznaniu.

Adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA i doradca prezesa NRA, omówił przebieg prac legislacyjnych nad projektem, który ma uregulować zasady wypłacania wynagrodzenia adwokatom w sprawach, w których świadczą pomoc prawną z urzędu. Poinformował, że projekt jest gotowy, obecnie będzie opiniowany przez ekspertów z komisji legislacyjnej przy NRA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że zmieniły się przepisy o administrowaniu danymi osobowymi przez organy samorządu i samych adwokatów. Zaproponował przygotowanie suplementu do poradnika RODO. Prezydium wyraziło kierunkową zgodę. Sekretarz NRA poinformował również o bieżących działaniach informatycznych.

Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.

5 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Katowickiej.

4-5 kwietnia, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, będzie uczestniczył w charakterze prelegenta w 4. Międzynarodowym Forum Prawników (4th International Lawyers’ Forum), organizowanym przez Niemiecką Federalną Izbę Adwokacką w Berlinie.

5-7 kwietnia, w Kazimierzu Dolnym rozpoczyna się spotkanie kierowników szkolenia aplikantów. Biorą w niej udział adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Elżbieta Nowak, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich oraz członkowie tej komisji i kierownicy szkoleń z całego kraju.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski