Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

5-7 kwietnia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA wzięli udział w konferencji kierowników szkolenia aplikantów w Kazimierzu Dolnym. (czytaj więcej)

5 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Katowicach. (czytaj więcej)

9 kwietnia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, uczestniczyła w pracach Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawo cywilne. Obrady dotyczyły rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy kpc.

10 kwietnia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, w imieniu Adwokatury złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. (czytaj więcej)

10 kwietnia adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w obradach Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawo cywilne. Obrady dotyczyły rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy kpc.

10 kwietnia, adw. dr Karol Pachnik uczestniczył w pracach senackiej Komisja infrastruktury.

12 kwietnia, adw. dr Karol Pachnik oraz adw. Dariusz Goliński wzięli udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, podczas którego rozpatrywano poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry