Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Gościem Prezydium NRA był adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, który omówił bieżące prace OBA i przedstawił pomysł przyznawania punktów naukowych dla autorów publikujących prace z serii „Biblioteka OBA”.
Prezydium omówiło oferty firm PR związane z kampanią wizerunkową Adwokatury Polskiej.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. Józefowi Wójcikowi oraz na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie przyznało odznakę: adw. Mirosławowi Wacławskiemu, adw. Michałowi Płocicy oraz adw. Krystianowi Kasperskiemu.
Prezydium NRA wybrało laureata tegorocznej nagrody dziennikarskiej - Złota Waga.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA. Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.

16 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, wzięli udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby piony dyscyplinarnego warszawskiej Izby Adwokackiej.

16 kwietnia, adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły Nagrody Dziennika Gazety Prawnej "Złote Paragrafy" i "Bona Lex".

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry