Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

25 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w siedzibie NRA.

25 kwietnia, odbyło się spotkanie zespołu ds strategii i rozwoju Centrum Mediacyjnego przy NRA oraz koordynatorów izbowych.

26 kwietnia, adw. prof. Maciej Gutowski, członek NRA i dziekan ORA w Poznaniu, wziął udział w Sądzie Najwyższym w międzynarodowej konferencji „Przyszłość Europy opartej na rządach prawa”, poświęconej zagadnieniom praworządności w demokracjach europejskich.

27 kwietnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Lublinie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry