Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA, adw. Michał Synoradzki, członek NRA, a także adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz członkowie NRA z izby warszawskiej, wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Warszawskiej i jubiluszu 100-lecia warszawskiej Palestry (czytaj relację)

11 maja, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, wziął udział w zgromadzeniu izby koszalińskiej.

13 maja, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA oraz adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, wzięli udział w panelu prawnym w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. (czytaj relację)

14 maja, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik ds legislacji Prezesa NRA, wzięli udzial w posiedzeniu Komisji nadzwyczajnej ds zmian w kodyfikacjach. Obrady dotyczyły zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

15 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

15 maja, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przewodniczyła spotkaniu przedstawicieli komisji wizerunkowych izb adwokackich. Spotkanie odbyło się w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej.

17 maja, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sesji Plenarnej CCBE oraz posiedzeniach Komisji CCBE w Porto.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry