Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczlenej Rady Adwokackiej.

15 maja, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w Gali Nagród Press Club Polska, nagrodę specjalną otrzymali Marek i Tomasz Sekielscy.

18 maja, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w zgromadzeniu siedleckiej izby adwokackiej w Janowie Podlaskim.

21 maja, odbyło się Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę, w której zajęło stanowisko wobec sposobu wprowadzania zmian w Kodeksie karnym. Apeluje w nim o zrewidowanie i skorygowanie, na dalszym etapie prac legislacyjnych, rozwiązań budzących zastrzeżenia i wątpliwości. (czytaj więcej)

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła prace parlamentarne nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezydium omówiło temat postępowań adwokackich przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Prezydium NRA, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. Tomaszowi Wolniakowskiemu.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej delegowało adw. Agnieszkę Zemke-Górecką, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, do Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej delegowało adw. Aleksandra Krysztofowicza jako przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej do składu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, która zostanie powołana przez Ministra Sprawiedliwości.

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poinformował, że na konferencji w Porto CCBE omawiało raport KE dotyczący deregulacji zawodów prawniczych. CCBE wykona własne badania dotyczące znaczenia samorządów w procesie właściwego świadczenia usług prawniczych.

Ponadto Prezydium NRA przyjęło projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca br. w Łodzi.

Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.

21 maja, adw. Bartosz Grohman, członek NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły Rankingu Kancelarii Prawnych organizowanego przez dziennik "Rzeczpospolita"

24 maja, odbyło się spotkanie rzeczników i sędziów dyscyplinarnych izb adwokackich w Mrągowie z udziałem adw. Ewy Krasowskiej, Rzecznik Dyscyplinarnej Adwokatury i adw. Jacka Ziobrowskiego, prezesa WSD.

24 maja, adw. Jacek Trela. prezes NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wzięli udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski