Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

23 maja, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej.

24-25 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, członek NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA wzięli udział w spotkaniu pionu dyscyplinarnego Adwokatury w Mrągowie. Obecni byli adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, jej zastępcy oraz rzecznicy dyscyplinarni izb adwokackich, a także adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz prezesi sądów dyscyplinarnych izb adwokackich. (czytaj relację ze spotkania)

25 maja, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wziął udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Częstochowie.

25 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA  oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Olsztynie.

28 maja, w siedzibie NRA odbyło się spotkanie zespołów Centrum Mediacyjnego przy NRA, spotkanie poprowadziła adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum.

31 maja, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w spotkaniu kapituły nagrody "Prawnik Pro Bono" dziennika "Rzeczpospolita".

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry