Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

1 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Tomasz Jachowicz, adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA wzięli udział w II Kongresie Prawników Polskich w Poznaniu (czytaj relację)

1 czerwca, adw. Bartosz Grohman, członek NRA, wziął udział w spotkaniu ELSA Poland (czytaj relację)

4 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.

4 czerwca, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji oraz adw. Bartosz Kownacki, aplikant mecenasa Olszewskiego, uczestniczyli w inauguracji Instytutu Jana Olszewskiego oraz wmurowaniu kamienia węgielnego pod pomnik śp. Jana Olszewskiego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

5 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. Dariuszowi Mianowskiemu.
Prezydium omówiło temat podjęcia działań dotyczących ubezpieczeń społecznych dla  adwokatów.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.

5 czerwca, adw. Maciej Łaszczuk i adw. Bartosz Przeciechowski, członkowie NRA, wzięli udział w gali rozdania "Złotych Paragrafów". W kategorii najlepszy adwokat laureatką została adw. Sylwia Gregorczyk-Abram (czytaj więcej)

6 czerwca, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, wziął udział w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego.

6 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w benefisie adw. Jana Ciećwierza, z okazji jego 90. urodzin, w siedzibie ORA w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry