Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

6-9 czerwca, odbył się XXIX Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku, zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie, Komisję Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystki i Wypoczynku Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury Polskiej  NRA. Wzięli w nim udział adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA, a także adw. Stanisław Kłys i adw. Stanisław Estreich. 7 czerwca odbył się wykład prof. dr. hab. Mateusza Stępnia, autora wydanej przez Bibliotekę Palestry książki "Frank". Moderatorem spotkania autorskiego był adw. Andrzej Zwara, prezes OBA.

8 czerwca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby szczecińskiej.

8 czerwca, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby wrocławskiej.

8 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby poznańskiej.

8 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby płockiej.

12 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Kapitule Nagrody Wendego w Warszawie.

14-15 czerwca, odbywa się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Łodzi, połączone z obchodami 70-lecia łódzkiej izby adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry