Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

12 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej, dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. Adw. Dębowski przedstawił propozycję, by okręgowe rady adwokackie mogły w szczególnie uzasadnionych przypadkach - jak ciąża czy zły stan zdrowia - podjąć decyzję o przedłużeniu aplikacji. Sejmowa komisja odniosła się przychylnie do tej zmiany.

14-15 czerwca odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Łodzi. (czytaj relację)

14-15 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, Prezydium NRA i członkowie NRA wzięli udział w Zgromadzeniu Adwokackiej Izby Łódzkiej i uroczystościach 70-lecia tej Izby. (czytaj relację)

17 czerwca, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wziął udział w debacie "Adwokaci w procesach więźniów politycznych PRL" w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

18 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Omówiono problematykę kosztów w przypadku umorzenia dochodzenia dyscyplinarnego przez rzecznika oraz umorzenia postępowania dyscyplinarnego lub uniewinnienia obwinionego przez sąd dyscyplinarny. Uznano konieczność poszerzenia analizy tego zagadnienia.

Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, zwrócił uwagę na używanie angielskiej terminologii dla zawodu adwokata i samorządu adwokackiego. Uznał, że kwestię tę należy uporządkować i wydać stosowne rekomendacje dla adwokatów.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.

Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.


18 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Radomiu.

18 czerwca, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz adw. Bartosz Grohman, członek NRA, wzięli udział w promocji książki adw. Agnieszki Metelskiej "Złota. Legenda Haliny Konopackiej" w siedzibie ORA w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski