Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

22 czerwca, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Gdańsku.

24 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, jako reprezentant Adwokatury, wziął udział w uroczystości ślubowania radców prawnych w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.

25 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji oraz adw. Dariusz Goliński, wzięli udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas którego dyskutowano nad zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego. (czytaj relację)

26 czerwca, adw. Dariusz Goliński wziął udział w posiedzeniu połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz komisji Ustawodawczej, gdzie głosowana była m.in. poprawka senatora Zbigniewa Cichonia dotycząca usunięcia z projektu ustawy przepisów wprowadzających dodatkową opłatę od środka zaskarżenia w przypadku wniesienia opłaty w niewłaściwej wysokości. (czytaj więcej)

26 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Andrzej Siemiński i adw. Michał Fertak wzięli udział w gali rozdania nagrody Złota Waga, którą otrzymał red. Tomasz Skory (czytaj relację)

26 czerwca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, wzięła udział w posiedzeniu inaguracyjnym Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

28 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, weźmie udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Kielcach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry