Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

29 czerwca, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Anisa Gnacikowska, zastęca sekretarza NRA, uczestniczyli w ślubowaniu adwokatów izby adwokackiej w Warszawie.

29 czerwca, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, uczestniczył w ślubowaniu adwokatów izby adwokackiej w Katowicach.

1 lipca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. dr Karol Pachnik uczestniczyli w Kongresie Poradnictwa z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

2 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował o działaniach podjętych w związku z pracami parlamentarnymi dotyczącymi nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego m.in. o tym, że skierował swoje pismo w sprawie do przewodniczącego i każdego z członków komisji nadzwyczajnej oraz o przygotowanej petycji obywatelskiej, którą podpisało kilka tysięcy osób w ciągu kilku dni.

Prezydium omówiło projekty aktów prawnych przygotowane przez komisję legislacyjną przy NRA. Prezydium omówiło też temat zapewnienia każdemu zatrzymanemu prawa do obrońcy i podjęło decyzję, że zwróci się do komisji legislacyjnej przy NRA w sprawie opracowania koncepcji zmian w tym zakresie.

Prezydium NRA omówiło realizację projektu NETPRALAT. Są to międzynarodowe szkolenia dla adwokatów prowadzących sprawy karne. Merytoryczną stroną projektu z ramienia NRA zajmuje się Komisja Praw Człowieka przy NRA.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej omówiło opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.

Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

3 lipca, adw. Rafał Dębowski, adw. Anisa Gnacikowska, adw. Dariusz Goliński, adw. Karol Pachnik uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, której przedmiotem obrad było omówienie poprawek senackich do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. (czytaj więcej)

3 lipca, adw. Rafał Dębowski uczestniczył w pracach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która rozpatrywała sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry