Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 lipca, odbyło się Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA omówiło sprawę projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego w związku ze stanowiskiem rządu RP z 14 czerwca 2019 roku.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza, zreferowała dotychczasowe wykonanie uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r.
Adw. Anisa Gnacikowska zreferowała przygotowania do kampanii wizerunkowej.
Prezydium NRA powołało do składu Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Monikę Sokołowską.
Gościem posiedzenia Prezydium NRA był adw. Jacek Ziobrowski, który omówił bieżące sprawy związanie z działalnością WSD.
Gościnnie w posiedzeniu udział wziął adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. informatyzacji przy NRA, który omówił bieżące sprawy związane z informatyzacją Adwokatury.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry