Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

19 lipca, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w ślubowaniu adwokatów Izby w Częstochowie.

25 lipca, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wzięli udział w ślubowaniu adwokatów Izby lubelskiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry