Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

20 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium NRA uczciło minutą ciszy zmarłego 16 sierpnia adwokata Andrzej Rościszewskiego, byłego dziekana ORA w Warszawie.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, przedstawiła propozycje zmian w regulaminie CZW. Projekt zostanie przedstawiony członkom NRA na wrześniowym posiedzeniu plenarnym.

Prezydium NRA omówiło kwestie związane z pracami legislacyjnymi.

Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adw. Jarosławowi Kaczmarkowi, adw. Mirosławowi Krauzemu i adw. Januszowi Mazurowi.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poinformowała o pracach nad wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego korzystania z komunikacji internetowej.

Adw. Anisa Gnacikowska jako koordynatorka kampanii wizerunkowej podsumowała pierwszy etap kampanii, która wystartowała 12 sierpnia br. Omówiła poszczególne działania, wskazując na ich wyniki oraz na bardzo dobry odbiór kampanii.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował o pracach nad zmianą dotychczasowych przepisów dotyczących powadzenia kont w domenie adwokatura.pl. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zdecydowało, że konta w domenie adwokatura.pl mają przysługiwać wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim.

Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.

Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.

23 sierpnia, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych adw. Andrzeja Rościszewskiego (czytaj relację).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski