Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poinformowała, że zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia plenarnego NRA, członkowie NRA nadesłali opinie i wnioski do projektów Kodeksu Etyki Adwokackiej. Prezydium NRA skierowało nadesłane materiały do członków NRA. Opinie te będą omówione na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował o finale konkursu krasomówczego. Prezydium NRA powołało jury konkursu, w skład którego weszli adwokaci: Jerzy Glanc, Joanna Kaczorowska, Jerzy Zięba, Marek Mikołajczyk, Dariusz Strzelecki i aktor Mirosław Baka.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA poinformował, że adw. Elżbieta Nowak, przewodnicząca komisji kształcenia aplikantów adwokackich, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji. Prezydium NRA podziękowało Pani Mecenas za dotychczasową pracę i powierzyło obowiązki przewodniczącego adw. Marcinowi Derlaczowi.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił potrzeby zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o adwokaturze.  

Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 20-21 września br. w Białymstoku.  
 
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.

5 września, w siedzibie NRA w Warszawie odbyło się spotkanie sprawozdawców Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy deputowanej Azadeh Rojhan Gustasson (Szwecja, Grupa Socjalistyczna) oraz deputowanego Pietera Omtzigt (Holandia, Europejska Partia Ludowa) z przedstawicielami Adwokatury - adw. prof. Piotrem Kardasem, wiceprezesem NRA oraz adw. Mikołajem Pietrzakiem, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

 

6 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Centralnego Zespołu wizytatorów oraz wizytatorów z izb adwokackich, które w siedzibie NRA prowadziła adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.

6 września, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA i adw. Andrzej Zwara, prezes OBA i członek NRA, wzięli udział w konferencji zorganizowanej w Gdańsku przez Komisję ds. Edukacji Prawnej przy NRA pt. "Odpowiedzialnośc prawna w procesie inwestycyjnym".

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry