Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

7 września, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

7 września, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Toruniu.

10 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu, podczas którego dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak oraz dziekan Izby Amsterdamskiej adw. Evert Jan Henrichs podpisali umowę o współpracy tych izb.

12 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA, wzięli udział w konferencji „Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda”. Organizatorami spotkania, które odbyło się w starym BUW-ie Uniwersytetu Warszawskiego, byli Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Uniwersytet Warszawski. (czytaj więcej)

12 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w "Debacie Prezydentów RP", poświęconej politycznemu przesłaniu premiera Tadeusza Mazowieckiego. Spotkanie miało miejsce w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

12 września, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w Gali XXX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w Radomiu.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry