Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

14 września, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w Jubileuszowym XX Otwartym Turnieju Adwokatów TOGAGOLF 2019 (czytaj relację)

17 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adwokatom: Ireneuszowi Adamczakowi, Barbarze Ceglewskiej, adw. Januszowi Giecewiczowi, Alinie Konarskiej, Henrykowi Kotońskiemu, Bronisławowi Płuciennikowi, Zbigniewowi Standarowi, Marii Sterczewskiej, Andrzejowi Zielińskiemu.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że wygasa umowa na druk legitymacji adwokackich. NRA prowadzi w tej sprawie rozmowy.
 
Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, zrelacjonował sprawy zagraniczne. Poinformował, że na ostatnim spotkaniu CCBE rozmawiano na temat afery zniesławiającej sędziów przeciwnych zmianom w sądownictwie. Prezydencja CCBE zwróciła się do polskiej delegacji o przedstawienie szczegółowej informacji w tym zakresie, która zostałaby również przekazana komisarzom ds. praworządności. Prezydium NRA przygotuje raport na ten temat.  

Ponadto CCBE oczekuje przedstawienia szczegółowej informacji dotyczącej implementacji w krajach członkowskich dyrektywy unijnej dotyczącej informowania o schematach podatkowych.
 
Ponadto Prezydium NRA omówiło sprawy wizerunkowe Adwokatury.
 
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła kwestie finansowe.
 
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.
 
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.

19 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. prof. dr hab. Jacek Giezek, członek NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA, wzięli udział w konferencji "Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w świetle proponowanych zmian legislacyjnych” we Wrocławiu.

20-21 września, w Białymstoku trwa posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry